PROTOKÓŁ NR 14 SESJI RADY POWIATU Z DNIA 30.12.2015r.

Home  »  Aktualności  »  PROTOKÓŁ NR 14 SESJI RADY POWIATU Z DNIA 30.12.2015r.
Sty 27, 2016 administrator

PROTOKÓŁ NR XIV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 30 GRUDNIA 2015 r.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 900 w Starostwie Powiatowym w Brzegu, a zakończyła się o godzinie 1045.

Ustawowy skład  Rady  –      21 radnych

Obecnych                         –      20 radnych

Nieobecnych                       –     1 radna          (lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.)

Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście i służby Starosty.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzeskiego:
 4. Opinia RIO,
 5. Opinie i wnioski komisji,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały ( druk nr 1).
 6. Budżet  Powiatu Brzeskiego na 2016 r. :
  1. opinia RIO,
  2. opinie i wnioski komisji,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały ( druk nr 2).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego ( druk nr 3),
 8. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie obrad sesji.


Odpowiedz