PROTOKÓŁ NR 13 SESJI RADY POWIATU Z DNIA 17.12.2015r.

Home  »  Aktualności  »  PROTOKÓŁ NR 13 SESJI RADY POWIATU Z DNIA 17.12.2015r.
Sty 27, 2016 administrator

PROTOKÓŁ NR XIII /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 17 GRUDNIA 2015 R.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 1000   w Muzeum Piastów Śląskich   w Brzegu , a zakończyła się o godzinie 1300   .

Ustawowy skład  Rady  –      21 radnych

Obecnych                         –      20 radnych

Nieobecnych                       –     1 radna          (   lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.)

Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście i służby Starosty.

 

 1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku  obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z obrad  z dnia: 26 listopada 2015 r.
 4. Sprawozdanie  z prac  Zarządu  Powiatu, bieżącej działalności  oraz realizacji  uchwał Rady Powiatu  Brzeskiego.
 5. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 6. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzeskiego:
  1. opinia RIO,
  2. opinie i wnioski  komisji,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały ( druk nr 1).
 7. Budżet  Powiatu Brzeskiego na 2016 r. :
  1. opinia RIO,
  2. opinie i wnioski komisji,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały ( druk nr 2).
 8. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu  ( druk  nr 3),
  2. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia prowadzącemu rodzinny dom dziecka ( druk nr 4),
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność powiatu brzeskiego ( druk nr 5),
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajęcie lokali użytkowych stanowiących własność powiatu brzeskiego ( druk nr 6),
  5. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 r. ( druk nr 7),
  6. w sprawie wspólnej obsługi finansowo-kadrowej ( druk nr 8),
  7. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej ( druk nr 9),
  8. zmieniający uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 ( druk nr 10),
  9. w sprawie wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego ( druk nr 11),
  10. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego BCM za 2015 r. ( druk nr 12),
  11. w sprawie wskazania przedstawicieli do rady działalności pożytku publicznego ( druk nr 13).
 9. Odpowiedzi Starosty na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Rozpatrzenie skarg ( druk nr 14, druk nr 15 i druk nr 16).
 11. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie obrad sesji.


Odpowiedz